Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

För företag

Är ni intresserad av ett friskare företag och minskad sjukfrånvaro?
Allt fler företag använder naprapater för att måna om sina medarbetares fysiska hälsa. Skälet är enkelt:

Om era anställda drabbas av akuta smärtor, tex ett ryggskott, kan vi med effektiv behandling få den anställda tillbaka i arbete så snabbt som möjligt, och därmed minimera den kostsamma korttidssjukfrånvaron och produktionsbortfallet det innebär.

För att minimera sjukfrånvaron på längre sikt, kan era anställda även få hjälp med förebyggande åtgärder, så som förebyggande massage- och naprapatbehandlingar, ergonomisk rådgivning, individuellt utformade träningsprogram och motivation till livsstilsförändring.

Hur hjälper vi ditt företag?
Vi erbjuder följande tjänster:

  • Naprapatbehandling, för ett effektivt omhändertagande av både akuta och långvariga besvär, tex ryggskott, musarm, huvudvärk
  • Massagebehandling, för att förebygga besvär och öka trivseln

Ett samarbete med oss kan ske i olika former. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar er. Vanligtvis kommer företagets personal till oss vid behov men vi utför även behandlingar direkt på arbetsplatsen.

Skattemässigt avdragsgillt
Kostnaden för naprapatbehandlingar är avdragsgill för företaget.