Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Naprapati

Svenska Naprapatförbundet

Naprapatin är en behandlingsmetod inom manuell medicin. Med "manuell medicin" menas att naprapaten till stor del använder sina händer för att undersöka och behandla besvär i leder, muskler och nervsystem.

Ordet naprapati kommer av det tjeckiska "naprapvit" som betyder korrigera och det grekiska "pathos" som betyder lidande. Det syftar på att korrigera orsakerna till lidande.

Naprapatin introducerades i Sverige på sjuttiotalet av Björn J:son Berg, Doctor of Naprapathy och har sedan dess stadigt utvecklats. Det har gjort att dagens naprapater har en mycket bred allmänmedicinsk kompetens samtidigt som specialiseringen inom naprapatin är tydlig.

Under tillsyn av Socialstyrelsen
En legitimerad naprapat har genomgått en fyraårig utbildning på Naprapathögskolan samt ett års legitimationspraktik, bland annat inom offentlig vård. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater och de lyder precis som alla andra legitimerade yrkesutövare under hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det innebär att vården skall ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det medför naturligtvis en ökad trygghet för patienterna.

Förebygga, utreda och rehabilitera
Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd både vad gäller teoretiska kunskaper som vad gäller rent kliniskt/praktiska kunskaper. En mångfald av möjligheter vid behandling av patienter blir alltså möjlig.

Naprapatin innefattar att förebygga, utreda och rehabilitera funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera olika manuella tekniker, exempelvis manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i kroppen.

Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där undersökningsmetodiken/ diagnosställandet är inriktat mot att finna orsaken till besvären. De manuella behandlingsmetoderna kompletteras ofta med förebyggande eller rehabiliterande träning för att om möjligt undvika återfall.

En legitimerad naprapat har sådana kunskaper att han eller hon kan arbeta under ett eget medicinskt ansvar. Detta innebär att en naprapat i diagnostiskt syfte kan utföra relevanta fysikaliska undersökningar och bedöma om en behandling ska inledas eller hänvisa patienten vidare till den övriga hälso- och sjukvården för fortsatt undersökning när så behövs.

Vilka är patienterna?
Naprapatin är ett mångfasetterat verksamhetsområde. Därför är även patientklientelet varierat; naprapater behandlar alltifrån elitidrottsutövare till både äldre och yngre patienter. Problemen kan vara såväl akuta som kroniska. Gemensamt för samtliga patienter som behandlas av naprapat är att de söker för smärttillstånd i kroppen.

Exempel på smärtor och besvär som är lämpliga för behandling av naprapat är rygg-och nackbesvär, smärtor i armar eller ben eller spänningshuvudvärk.