Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Vanliga frågor

Vad kostar behandlingen?
Ordinare pris för en behandling är 550 kr.

Hur lång tid tar en behandling?
En behandling tar i regel 40-45 minuter. Vanligtvis avsätter naprapaten längre tid vid det första besöket för att ha möjlighet till en grundlig anamnes och undersökning.
Anamnes = patientens egen redogörelse för problemets förhistoria (hur det uppstod, ter sig och vilka symtom det ger).

Hur många behandlingar behövs?
Inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Den löpande utvärderingen visar att det i genomsnitt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar väldigt mycket: det styrs både av besöksorsaken och av patientens aktuella fysiska form.

Hur lång är naprapatutbildningen?
Naprapatutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier fördelade på humanbiologiska, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, samt ämnet manuell medicin. För att erhålla legitimation – och rätten att använda den yrkesskyddade titeln naprapat – krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

Hur många naprapater finns det i Sverige?
Svenska Naprapatförbundet har idag ca 1000 medlemmar. Av dessa är drygt 700 aktiva i sitt yrkesutövande.

Varför är naprapater ej anslutna till försäkringskassan?
Det finns idag ca 35 vårdavtal tecknade med legitimerade naprapater fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi. Värmlands landsting har inte vårdavtal med vare sig naprapater eller kiropraktorer.