Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Tennisarmbåge?

Vad är tennisarmbåge?

Termen tennisarmbåge innebär ett smärttillstånd som är lokaliserat till utsidan av armbågen.

Besvären uppstår vanligen efter långvarig eller kortvarig överbelastning. En vanlig orsak är att man har jobbat med händerna i upprepade och enformiga rörelser. En annan vanlig orsak till tennisarmbåge är dataarbete men man kan även få tennisarmbåge efter exempelvis intensivt snickrande eller krattande.

Tennisarmbåge är vanligare hos kvinnor än hos män och drabbar ofta personer som är 40 år eller äldre.

Symptom

Tennisarmbåge ger typiska symtom på armbågens utsida. Ibland strålar värken upp mot överarmen eller ut mot handleden. Smärtan ökar, när man gör upprepade rörelser med handled och fingrar, tex skrivbordsarbete eller skruvande. Det kan även vara svårt att greppa med handen, tex att lyfta ut ett mjölkpaket ur kylen eller skaka hand. Många upplever en kraftlöshet i handen och armen.

Besvären kan uppkomma akut i direkt samband med överansträngningen, eller debutera mer smygande. Tillståndet kan vara snabbt övergående eller bli mer långvarigt.

Ursprunget till smärtan

En "äkta" tennisarmbåge orsakas av en överansträngning i muskelfästen till de muskler som sträcker fingrarna och handleden. Senare tids forskning har visat att det inte föreligger någon inflammation förutom möjligen i det inledande skedet. Det är mycket viktigt att även undersöka kringliggande vävnader för att utesluta retning av andra strukturer och vävnader som kan påminna om tennisarmbåge ("falsk"). Det kan exempelvis vara axelbesvär, smärta från nacken som strålar ut i armen eller nervirritation vid handleden eller armbågen.

Diagnosen ställs genom en noggrann historia och typiska fynd vid undersökning.

Behandling

Om besvären redan har uppkommit kan en legitimerad naprapat hjälpa dig med behandling och rehabilitering. Tennisarmbåge har visat sig i genomsnitt vara ett år om den inte behandlas.

Vid första besöket görs en noggrann undersökning av leder, muskler och nerver för att se var smärtan kommer ifrån och varför den håller i sig. Oavsett om besvären orsakas av en lokal överansträngning eller kommer från andra omkringliggande strukturer finns det effektiva behandlingsmetoder att tillgå.

Behandlingen sker genom att kombinera olika manuella tekniker, exempelvis manipulations- och mobiliseringstekniker med muskulära tekniker och träningsprogram.