Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Bäcken

Anatomi och funktion

Bäckenet består av tre skelettdelar: korsbenet och två höftben. Dessa tre skelettdelar bildar tre leder: en bäckenled på var sin sida om korsbenet, och en fog på framsidan mellan höftbenen. Rörligheten mellan höftbenet och korsbenet är i normalfallet väldigt liten. Höftbenet kan rotera i snitt enbart 2,5 grader i förhållande till korsbenet i avlastat läge (liggande) och 0,2 grader i viktbärande läge (stående). Höftbenet kan glida 3-4 mm i förhållande till korsbenet (uppåt, nedåt, framåt och bakåt). Rörligheten avvtar med stigande ålder, och hos äldre personer är den i stort sett noll.

Bäckenledernas huvudsakliga uppgift är att överföra tyngd och krafter mellan överkropp och underkropp på ett säkert och effektivt sätt. För att illustrera bäckenledernas funktion, kan vi ta promenader som ett exempel. När du sätter i foten och tyngden från kroppen träffar marken, stabiliseras bäckenleden ("stelnar till") genom att höftbenet och korsbenet trycks mot varandra. Detta sker genom att muskulaturen runt bäckenleden och ländryggen drar ihop sig och via sina infästningar i ledband och bindväv skapar en kraft som trycker höftbenet mot korsbenet.

Smärta från bäckenlederna

Smärta kan uppkomma från själva bäckenlederna eller ledbanden som omger lederna. Smärtan känns då precis vid leden, och kan ibland stråla nedåt säte och baksida lår, men aldrig uppåt till ländryggen. Alla viktbärande aktiviteter som promenader och springande provocerar fram smärtan. Patientens beskrivning av sina besvär, kombinerat med olika tester som provocerar bäckenlederna kan ge svar på om bäckenlederna är källan till smärtan eller inte.

Det är mycket mer vanligt förekommande att besvär från ländryggen (till exempel smärta från disk ») ger smärtor som kan kännas ned över sätet/bäckenet och en noggrann undersökning av ländryggen måste därför alltid ingå, för att utesluta denna som källan till smärtan.

Vad är orsaken till smärta från bäckenlederna?

En nedsatt förmåga att stabilisera bäckenlederna vid belastning (nedsatt funktion) kan ge upprepade små irritationer av själva bäckenlederna eller ledbanden som omger lederna.

Muskulaturen som stabiliserar bäckenlederna aktiveras inte tillräckligt snabbt, tillräckligt mycket eller i fel ordning.

Graviditet eller kraftigt trauma/skador kan leda till att ledbanden runt lederna inte är tillräckligt "strama". Ledbanden tappar sin förmåga att begränsa ledernas rörlighet, som igen kan ge upprepade små irritationer.

Olika funktionella tester kan ge svar på hur bra bäckenlederna stabiliseras.

Åtgärder för nedsatt funktion

Rehabilitering för korrekt aktivering av muskulaturen runt bäcken och ländrygg kommer att ge en bättre stabilisering och mindre irritiation av lederna.

Bäckenledernas påverkan på ländrygg

Nedsatt funktion i bäckenlederna kan leda till att nedre del av ländryggen överbelastas (absorberar tyngd och krafter) och ger smärta. Oftast är då själva bäckenlederna symptomfria.

Höftledernas påverkan på bäcken och ländrygg

Stelhet eller stor sidoskillnad i höfternas rörlighet kan påverka bäckenledernas och ländryggens funktion. Det är viktigt att höfterna har bra rörlighet. Om så inte är fallet, kommer ländryggen kompensera med ökad rörlighet (som kan leda till instabilitet, överbelastning och påföljande smärta).

"Felställningar", "Roterat/snett bäcken", "Olika långa ben"

Tidigare var man av den uppfattningen att olika "felställningar" mellan höftbenet och korsbenet kunde diagnostiseras och korrigeras vid hjälp av olika manuella behandlingstekniker. Nyare forskning har dock visat att så inte är fallet. Det innebär inte att manuella behandlingstekniker riktade mot bäckenlederna inte har effekt på smärta och funktion, men förklaringsmodellen är helt fel, och besvären brukar återkomma då grundorsaken inte åtgärdas. En felaktig förklaringsmodell kan leda till onödig rädsla för olika aktiviteter, ett ändrad rörelsesmönster och onödigt muskulärt skydd runt bäckenområdet.

Äkta felställningar kan förekomma, men då enbart som en följd av kraftigt trauma/våld mot bäckenet, till exempel svåra fall på rumpan vid snowboard, fall nedför trappor och liknande. En kraft tillräckligt stor för att flytta höftben/korsben ur sitt ursprungliga läge i en annars oerhört stabil led.