Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Ischias

Vad är ischias?

Ischias innebär att man upplever en utstrålande smärta i benet. Smärtan känns oftast i lårets baksida eller utsida. Ibland kan även vaden och foten smärta. Ischias är ett symptom och inte en diagnos, och uppträder oftast i samband med smärtor från nedre del av ryggen och bäckenområdet. Smärtan kan upplevas som diffus och dov. Olika rörelser och positioner gör att smärtan ökar eller minskar. Ibland får man även en konstant molvärk.

Vad orsakar ischias?

Den vanligsta orsaken till ischias är en irritation av strukturerna i ländryggen. Det kan vara led, disk eller nerv. När en eller flera av dessa strukturer är skadade/irriterade så tolkar hjärnan det som att smärtan egentligen sitter nån annanstans, så kallad refererad smärta.

Mellan kotkropparna i ländryggen ligger det en stötdämpande disk. Vår åsikt är att påfrestning/belastning på denna disk (med påföljande nervretning) är den vanligsta orsaken till ischias. Typiska symptomer på en irriterad disk är morgonstelhet, svårt att böja ryggen framåt, huggande smärta vid rörelser, ibland även molande smärta. Hostning och nysning är ofta smärtsamt.

Återkommande besvär med ischias bör alltid tas på allvar och den bakomliggande orsaken utredas.

Påverkan på nervrötter

Om man förutom smärta i benet upplever domningar/stickningar eller muskulär svaghet i ben eller fot har man mycket sannolikt en påverkan på en nervrot i ländryggen. Denna påverkan består av ett ökat tryck och en kemisk (inflammatorisk) retning. Den vanligaste orsaken till påverkan på en nervrot är ett diskbråck. Diskbråck uppkommer efter upprepad felaktig belastning på disken.

Mycket sällan kan man få svårt att kissa, ändtarmsmuskeln kan bli svag och man kan tappa känsel i underlivet. Det kan bero på att ett diskbråck har klämt av stora delar av ryggmärgskanalen. Om det händer ska du vända dig till sjukhusets akutmottagning eftersom du snabbt behöver få vård.

Behandling

Behandlingen av ischias består av att normalisera funktionen och minska retningen på ländryggens strukturer, till exempel disk, leder och nerver.