Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Mekanisk låsning

Ländryggens leder består av två ledytor och en ledkapsel. Det finns en förlängning av ledkapseln som går in mellan ledytorna, ungefär som en menisk i knät (figur A).

Denna förlängning kan bli inklämd mellan ledytorna (figur B).

meniskoid_entrapment

Förlängningen kan även hamna utanför ledytorna (figur C). 

meniskoid_extrapment

Ett hastigt och okontrollerat ytterläge av ländryggen är oftast den utlösande orsaken (figur B), till exempel en framåtböjning och vridning.

Symptom

Båda ovanstående åkommorna orsakar en äkta mekanisk låsning i leden. Det blir plötsligt omöjligt att räta på ländryggen på grund av smärta och muskelkramp, och ländryggen blir låst i ett framåtlutat läge, ibland även lutande bort från den smärtande sidan. Smärtan är väl lokaliserad till enbart ena sidan av ländryggen, ibland med utstrålning nedåt säte och ben.

Behandling

För att frigöra förlängningen och återställa normal rörlighet vill man försöka "öppna upp" leden så mycket det går (åstadkomma en maximal separation av ledytorna).

Viktigt att notera att denna typ av besvär i ländryggen är rätt sällsynt, och inte alls så vanligt förekommande jämfört med smärta från disk » och ses huvudsakligen hos mycket rörliga personer eller äldre personer med stora åldersförändringar i lederna.