Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Mekanisk låsning

Nackens leder består av två ledytor och en ledkapsel. Det finns en förlängning av ledkapseln som går in mellan ledytorna, ungefär som en menisk i knät (figur A).

Denna förlängning kan bli inklämd mellan ledytorna (figur B). 

meniskoid_entrapment

Förlängningen kan även hamna utanför ledytorna (figur C). 

meniskoid_extrapment

Ett hastigt och okontrollerat ytterläge av nacken är oftast den utlösande orsaken (figur B), till exempel en snabb vridning. Förlängingen kan även skadas vid en kraftig bakåtböjning av nacken, till exempel vid en krock med bil ("whiplash").

Symptom

Båda ovanstående åkommorna orsakar en äkta mekanisk låsning i leden. Det blir plötsligt omöjligt att returnera huvudet till midtlinjen (hålla huvudet rakt), på grund av smärta och muskelkramp. Smärtan är väl lokaliserad till enbart ena sidan av nacken, ibland med utstrålning nedåt skulderblad.

Behandling

För att frigöra förlängningen och återställa normal rörlighet vill man försöka "öppna upp" leden så mycket det går (åstadkomma en maximal separation av ledytorna).

Viktigt att notera att denna typ av besvär i nacken är rätt sällsynt, och inte alls så vanligt förekommande jämfört med smärta från disk » eller övriga problem med smärta från leder » och muskler, och ses huvudsakligen hos yngre mycket rörliga personer.