Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Nackutlöst yrsel

Korrekt balans är beroende av korrekt information från tre olika källor: synen, innerörats balansorgan och led- och muskelsinnet i nacken. Normalt kontrolleras balansen helt omedvetet, men i tillfällen där informationen från dessa tre källor inte stämmer överens, kan det uppstå en känsla av obalans, ostadighet och yrsel.

Led- och muskelsinnet i nacken har som uppgift att skicka signaler till hjärnan om nackens position och rörelse i rummet. En störning i led- och muskelsinnet kan ge fel information om nackens position och rörelse, och kan då ge symptom i form av obalans, ostadighet och snedsteg.

Om man upplever att nacken känns stel och/eller smärtar, samt att känslan av obalans/ostadighet ändras av nackens rörelser eller position, så är ofta fel information från nackens led- och muskelsinne den underliggande orsaken.

Det är inte ovanligt att man drabbas av obalans, ostadighet och yrsel. En studie visade på att av 2925 personer över 65 år upplevde 21,5% nedsatt balans och 11,1% yrsel.

Orsaker

Det finns flera olika orsaker till en störning i nackens led- och muskelsinne:

  • Degenerativa förändringar i samband med ålder
  • Tidigare nackskador, whiplash
  • Muskulära spänningar
  • Nedsatt rörlighet/stelhet i framförallt övre delen av nacken
  • Yrsel av andra orsaker kan leda till ökad spänning i nackens muskulatur och nackstelhet, vilket kan förstärka en yrsel orsakad av andra orsaker (ond cirkel).

Behandling

Behandling vid nackutlöst yrsel har som mål att förbättra nackens funktion (ökad rörlighet och minskad smärta), och därmed säkerställa mer korrekt information från led- och muskelsinnet.

I tillägg till manuell behandling, så är det viktigt att träna upp den lednära muskelaktiviteten. Muskulaturen som styr ”finliret” och dess funktion är avgörande för att kunna positionera nacken med precision.

Flera studier har visat av manuell behandling kombinerat med olika former av hemövningar kan reducera känslan av ostadighet/obalans, både när det gäller frekvensen och intensiteten.

Vi ser gärna att du har blivit utredd via läkare/din vårdcentral innan ditt besök hos oss. Detta för att först och främst utesluta andra orsaker till dina besvär.