Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Smärta från leder

Lederna i nacken består som alla andra leder i kroppen av två ledytor och en ledkapsel.

Bilden nedan visar ett typiskt segment i nacken från sidan, två kotor som ligger ovanpå varandra, med disken i framkant (halsen) och leden i bakkant (nacken). 

nackeled
Smärta med ursprung från nackens leder kan uppkomma akut eller smygande.

Akut debut

En plötslig belastning eller en snabb, okontrollerad rörelse kan leda till ett ytterläge/översträckning av leden som kan skada ledytorna eller ledkapseln. Samma skademekanism som om du skulle stuka en fot. Den skadade vävnaden blir inflammerad. Observera att inflammationen är en läkningsprocess! Läs mer om inflammation här »

Symptom

Smärtan uppkommer plötsligt, och är ofta väl lokaliserad till ena sidan av nacken, ibland med strålning ut mot axel eller ned mot skulderblad. Man kan ofta "sätta fingret" på smärtan. Nackens rörlighet upplevs som mycket begränsad, i och med att olika rörelser av nacken trycker eller sträcker på den skadade vävnaden. Ibland kan man även ha en molande värk. Vävnaden läker över en fyra till sex veckor, med gradvis minskad smärta och ökad rörlighet som följd.

Behandling

Under den akuta fasen (första en till två veckorna) vill man assistera läkningsprocessen och minska smärtan. Olika behandlingstekniker riktad mot den skadade leden ger en ökad rörlighet och minskad smärta. Aktiva nackrörelser i form av olika hemövningar gör att vävnaden stimuleras till optimal läkning och att man får tillbaka full rörlighet.

Ett korrekt omhändertagande och information om hur man ska förhålla sig till besvären är viktigt för att undvika att man får kvarstående stelhet eller nedsatt funktion i nacken.

Rehabilitering

När man har fått tillbaka full och smärtfri rörlighet, är det av godo att förbättra nackmuskulaturens förmåga att stabilisera nacken och koordinera olika rörelser för att minska risken för återfall.

Smygande debut

Smärta och stelhet från nackens leder som smyger sig på beror oftast på åldersförändringar i lederna. Dessa åldersförändringar består huvudsakligen av minskad diskhöjd och benpålagringar runt lederna. Åldersförändringar i nackens leder är mycket vanligt och något vi alla får med stigande ålder och ofta ger det inga symptom, men hos vissa personer kan det leda till besvär. Denna typ av besvär är vanligast förekommande hos medelålders och äldre personer (45 år och uppåt).

Symptom

Smärtan är oftast lokaliserad till ena sidan av nacken, ibland båda, lite diffus och ibland med strålning ut mot axel eller ned mot skulderblad. Olika nackrörelser kan smärta och kännas stela. Att titta bakåt/uppåt brukar ge ökade besvär. Morgonstelhet är vanligt, som släpper gradvis vid rörelse. Man kan ibland uppleva att vissa rörelser av nacken ger en plötslig, snabbt övergående smärta ("hugger till"). Det är inte heller ovanligt att "det knastrar" i nacken.

Om åldersförändringarna är tillräckligt stora, kan utrymmet för nackens nervrötter minska och ge symptom som domningar och stickningar ut i en arm eller fingrarna.

Besvären brukar komma och gå i perioder: över några dagar eller några veckor. Ibland kan besvären bli mera ihållande.

Behandling

Olika behandlingstekniker riktade mot de ömma och stela lederna kan ge ökad rörlighet och minskad smärta. Aktiva nackrörelser i form av olika hemövningar kan minska känslan av stelhet och öka rörligheten.