Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Smärta från muskler

Symptom och orsak

Smärta med ursprung från nackens muskulatur uppkommer oftast i samband med statisk positionering eller ett monotont arbete. Man upplever ofta en känsla av generell ”stelhet” när man rör på nacken. ”Ömhet” och ”knutor” i nackens muskulatur är väldigt vanligt.

Nackens muskulatur är beroende av tillräckligt med cirkulation och blodflöde för att fungera normalt. Blodet transporterar näring och syre till muskulaturen och transporterar bort avfallsprodukter (till exempel mjölksyra). Det långvariga statiska/monotona muskelarbetet kommer till slut leda till en ansamling av avfallsprodukter som retar nervändslut i muskulaturen som är känsliga för kemisk stimulering. Detta kan då ge smärtor och obehag.

Åtgärder

För att åtgärda/lindra besvären är det viktigt att muskulaturen får tid till återhämtning. Detta kan vara i form av kortare regelbundna pauser. Variation i arbetet och arbetsställning är viktigt.

Genom styrketräning av nackens muskulatur vill cirkulationen och muskulaturens tolerans för statisk arbete öka.

Manuell behandling av muskulaturen, till exempel i form av massage kan lindra.

Stress ger ofta en ökad anspänning i nackens muskulatur, stressreducerande åtgärder är ofta nödvändigt.

Regelbunden fysisk träning i olika former, för ökad cirkulation, smärtlindring och stressreducering.