Hitta till Naprapathälsan!

Karolinen, Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad (mer information »)

Vi hjälper dig

Smärta

Definiton

Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, IASP, som "En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada".

Syfte

Smärta är således kroppens sätt att uppmärksamma oss på att något inte står rätt till i kroppens vävnad. Att kunna uppleva smärta är helt avgörande för vår överlevnad, och smärtan skyddar oss mot möjlig skada eller att vi förvärrar en redan uppkommen skada.

Nervsystemets roll

Inbäddad i kroppens vävnad ligger det fria nervändslut. Dessa nervändslut ligger bland annat i huden, muskulaturen, senor, ledband, ledkapslar, yttre delen av mellankotsskivan (disken) och även i själva nervtrådarna! Nervändsluten har bland annat som uppgift att signalera om möjlig eller faktisk skada på kroppens vävnad. Nervändsluten kan stimuleras på flera sätt, och mest relevant för oss är mekanisk och kemisk, var för sig eller i kombination.

Mekanisk smärta

Smärta som ändras av rörelse och position kallas för mekanisk smärta. Det är den vanligaste typen av smärta, framförallt då man pratar om smärta från rörelsesapparaten, till exempel nacke och rygg. Mekanisk smärta innebär att dom fria nervändsluten stimuleras av tryck och utsträckning. Till exempel smärta när du vrider nacken åt en sida eller när du böjer ryggen framåt.

Kemisk smärta

Smärta som är mer eller mindre konstant, svår att komma undan, ”molande” och ”tryckande”, kan vara ett teckan på att smärtan är kemisk. Kemisk smärta innebär att dom fria nervändsluten stimuleras av olika kemiska substanser som frisätts vid faktisk skada på kroppens vävnad och är en naturlig del av inflammationsprocessen »

Kemisk stimulering uppkommer även om kroppens vävnad får syrebrist, framförallt är själva nervtrådarna mycket känsliga för syrebrist, som kan uppkomma av för mycket tryck, sträck eller brist på rörelse.

Ett konstant/långvarigt tryck eller sträck på nervändslut vill ge liknande symptom som en kemisk stimulering, men orsaken är dock mekanisk. Därför kan smärtan vara mer eller mindre konstant även om man inte har nån skada på vävnaden.

Övriga processer

Det finns övriga processer i nervsystemet som kan påverka hur lätt nervändsluten stimuleras, hur ”lättretliga” dom är. Detta är processer som sänker nervändslutens tolerans för bland annat tryck och sträck. Även centrala processer i hjärnan kan påverka smärtupplevelsen, till exempel kan hjärnans förmåga att själv ”bromsa” eller stoppa signaler från nervändsluten minska, framförallt vid långvarig smärta. Här spelar faktorer som till exempel stress, oro, katastroftankar, tidigare smärtupplevelser och hormoner en roll.

Sammanfattning

Smärta är komplext, och varje persons smärtupplevelse är unik och påverkas av en rad olika faktorer. Utmaningen ligger i att hitta vilka faktorer som dominerar, och åtgärda dessa på det mest effektiva sättet.