Behandlingstekniker

Hem / Behandlingstekniker

Behandlingstekniker

Vi använder oss av olika behandlingstekniker som anpassas till typ av besvär och patientens förutsättningar.

Muskler

Ömma och spända muskler mår bra av ökad cirkulation, och där kan massage och andra mjukdelstekniker ha bra effekt. Massage har även en lugnande effekt på nervsystemet, och kan på det sättet minska muskulära spänningar, orsakade av till exempel stress.

Nerver

Nerver är beroende av rörelse och cirkulation för att må bra. Olika manuella tekniker kan stimulera till ökad cirkulation. Följs alltid upp med aktiva rörelser för att stimulera till ytterligare ökad cirkulation.

Leder

Olika mobilisering och manipulationstekniker (separation av ledytorna) kan användas för att minska smärta och öka rörligheten. Följs alltid upp med aktiva rörelser för att förlänga effekten.

Disk

Diskarna mellan kotkropparna mår bra av belastning, men belastningen bör vara varierad.
Ofta föreligger det en tryckökning internt i disken, som kan skapa ett tryck på nervtrådar belägna i den yttre delen av disken och detta kan ge smärta (“diskogen smärta”, läs mer under “Vanliga besvär”). För att åtgärda detta kan vi nyttja oss av olika aktiva rörelser som belastar disken med syftet att förändra trycket internt i disken, en förändring som kan minska trycket på nerverna och även därmed smärtan.