Bedömning av ländrygg

Hem / Portfolio / Bedömning av ländrygg
Bedömning av ländrygg

Bedömning och behandling av långvariga ländryggsbesvär

Vem är tjänsten till för?

En tjänst för dig som har återkommande eller långvariga ländryggsbesvär, med eller utan besvär kring höfter och ben, som begränsar din aktivitetsnivå och påverkar din livskvalitet negativt.

Du som har drabbats av akut eller tillfällig ländryggssmärta kan boka vanlig naprapatbehandling.

Målet med tjänsten är att skapa en väl fungerande ländrygg som du kan lita på!

Personer med besvär från ländrygg, båda akuta, återkommande och långvariga kan ha en rad olika bakomliggande orsaker till sina besvär. Orsaker som påverkar just den personens besvär och smärtupplevelse. Man måste bland annat ta hänsyn till ländryggens fysiska förmåga, hur stor fysisk belastning den utsätts för, eventuella skador och livssituationen i övrigt.

Vi på Naprapathälsan strävar efter att ge dig ett modernt och vetenskapligt omhändertagande när det gäller diagnostik, behandling och rehabilitering av dina ländryggsbesvär.

Vad händer vid nybesöket/den första bedömningen?

Vid bedömningen av dina besvär kommer vi att kartlägga hur besvären påverkar din vardag:

 • Hur påverkas din livskvalitet?
 • Hur påverkas din aktivitetsnivå?

Vi kommer även att kartlägga din smärta:

 • Var har du ont?
 • Vilken typ av smärta har du?
 • Vilka aktiviteter och positioner provocerar fram smärtan?
 • Vilka aktiviteter och positioner lindrar smärtan?

Vi kommer också kartlägga vilken uppfattning du har kring din smärta, vilken innebörd och betydelse smärtan har för just dig.
Smärta kan ge upphov till oro och bekymmer, med påföljande funderingar och frågor, så som:

 • Kommer smärtan gå över eller måste jag leva med den?
 • Varför har jag denna smärta?
 • Vad kan jag själv göra för att lindra smärtan?
 • Är det farligt att göra saker som gör ont?
 • Är smärtan ett tecken på skada?

Det är också viktigt att reda ut varför du tror du har dina besvär. Det finns en rad olika förklaringar och myter kring ländryggsbesvär som inte stämmer med verkligheten. Förklaringar och myter som kan skapa onödig oro, bekymmer och rädsla för olika rörelser och aktiviteter. Detta leder ofta till minskad aktivitetsnivå och en förstärkad smärtupplevelse.

Vi kommer att utifrån vad du önskar att uppnå, sätta upp realistiska mål som vi jobbar mot.

Hur går rehabiliteringen till? Hur når vi dina mål?

Får att uppnå dina mål, använder vi oss av

 • manuell behandling för smärtlindring
 • specifika övningar/rörelser för smärtlindring
 • specifika övningar/rörelser för ökad rörelsevariation
 • information om hur kroppens smärtsystem fungerar
 • gradvis ökad fysisk belastning

Hur lång tid tar rehabiliteringen?

Beroende på vilka orsaker och faktorer som ligger bakom besvären, så vill tid och antal besök variera mycket från person till person.