Bedömning och behandling av ländrygg

Hem / Bedömning och behandling av ländrygg

Målet är att skapa en väl fungerande ländrygg som du kan lita på!

Personer med besvär från ländrygg, både akuta, återkommande och långvariga kan ha en rad olika bakomliggande orsaker till sina besvär. Orsaker som påverkar just den personens besvär och smärtupplevelse. Man måste bland annat ta hänsyn till ländryggens fysiska förmåga, hur stor fysisk belastning den utsätts för, eventuella skador och livssituationen i övrigt.

Vi på Naprapathälsan strävar efter att ge dig ett modernt och vetenskapligt omhändertagande när det gäller diagnostik, behandling och rehabilitering av dina ländryggsbesvär.

Vem är tjänsten till för?

En tjänst för dig som har återkommande eller långvariga ländryggsbesvär, med eller utan besvär kring säte/höft/ned i ben, som begränsar din aktivitetsnivå och påverkar din livskvalitet negativt.

Du som har drabbats av akut eller tillfällig ländryggssmärta kan boka vanlig naprapatbehandling.

Vad händer vid nybesöket/den första bedömningen?

Vid bedömningen av dina besvär kommer vi att kartlägga din smärta:

 • Var har du ont?
 • Vilken typ av smärta har du?
 • Vilka aktiviteter och positioner provocerar fram smärtan?
 • Vilka aktiviteter och positioner lindrar smärtan?

Vi kommer även att kartlägga hur besvären påverkar din vardag:

 • Hur påverkas din aktivitetsnivå?
 • Hur påverkas din livskvalitet?

Långvarig smärta kan naturligt nog ge upphov till oro och bekymmer, med påföljande funderingar och frågor, som till exempel:

 • Kommer smärtan gå över eller måste jag leva med den? (prognos)
 • Varför har jag denna smärta? (orsak)
 • Vad kan jag själv göra för att lindra smärtan? (självhjälp)
 • Är det farligt att göra saker som gör ont? (föreligger det en skada som kan förvärras?)

Frågor och funderingar vi kommer svara på i den utsträckning det är möjligt.

Vi kommer att utifrån vad du önskar att uppnå, sätta upp realistiska mål som vi jobbar mot.

Kompletterande undersökningar

Vid långvarig ländryggssmärta så kan ibland en MR-undersökning vara ett bra komplement till diagnostiken. Till exempel om man misstänker att det föreligger inflammatorisk ryggsjukdom eller andra strukturella förändringar/skador som kan vara relevanta. Denna undersökning kan genomföras på Evidia Karlstad (oftast inom en vecka, eget kostnadsansvar) med remiss från oss.

Hur går rehabiliteringen till? Hur når vi dina mål?

Får att uppnå dina mål, använder vi oss av

 • Manuell behandling för smärtlindring
 • Specifika övningar/rörelser för att åtgärda eventuella mekaniska störningar – ”diskproblem”
 • Specifika övningar/rörelser för ökad rörelsevariation
 • Gradvis ökad fysisk belastning

Hur lång tid tar rehabiliteringen?

Beroende på vilka orsaker och faktorer som ligger bakom besvären, så kommer tid och antal besök variera från person till person.